Training

Wie wil presteert beter dan die moet!

 

Training: Hoe krijg ik grip op verzuim?

Doelgroep: Direct leidinggevenden, P&O-medewerkers, Casemanagers e.d.

Kun je door een goede gespreks- en luistertechniek onnodig langdurig verzuim voorkomen?


Het voeren van een verzuimgesprek wordt als zeer lastig ervaren, het roept vaak allerlei vragen en ook angst op bij de verantwoordelijke leidinggevenden.
Wat vraag je wel? 
Wat vraag je niet? 
En, als je de vraag wel stelt…....... hoe doe je dat dan?
Hoe benader je "mondige/lastige" werknemers;
Werknemers, die ernstig ziek zijn? Dien je die met rust te laten? Of mag je hen ook vragen stellen?
 

 


Inhoud van de training
Per groep (maximaal 12 deelnemers) wordt gedurende twee dagdelen een training verzorgd rondom het begrip verzuim. Een zeer pragmatische training, waarin de te behandelen en toe te passen theorie altijd voorkomt uit, dan wel gestoeld is op praktijksituaties.

Programma

1e dagdeel:
- Wet Verbetering Poortwachter & WIA;
- Ziek voelen, ziek zijn, ziek melden;
- ziekteverzuim als gedrag en de mogelijkheden voor een leidinggevende hier mee om te gaan, oftewel Verzuim of Verzuimd;
- Behandeling diverse verzuimdiagnose- en beheersingsmodellen;
- Theorie en Oefenen communicatie vaardigheden, onder meer aan de hand van het ezelsbruggetje LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Oefening onderhandeling met een tweeledig doel:
1) Na afloop kunt u de methode Excellent Onderhandelen van Harvard University toepassen in uw dagelijkse leven. Vergeet niet dat u uw hele leven dag in, dag uit aan het onderhandelen bent en dat niet alleen op het werk, maar ook in uw privé-leven, met uw partner, uw familieleden, uw buurman ga zo maar door. Ook heel handig om toe te passen in verzuimgesprekken.

2) Herkennen en gebruik maken van uw Emotionele Intelligentie (EQ) in de omgang en in de communicatie met uw medewerkers. De psycholoog Daniel Goleman, introduceerde als eerste voor een breed publiek het begrip EQ en van hem is ook de stelling dat een Hoog EQ je verder brengt dan een hoog IQ.

Behandeling Communicatie Protocol.

Pauze

2e dagdeel:
- Hoe beschrijf ik een verzuimcasus en welke stappen dien ik vast te leggen en te volgen;
- Hoe monitoor en evalueer ik huidige verzuimgevallen;
- Verzuimgesprek* en de daarbij behorende valkuilen behandelen en oefenen.
- Oefenen casuïstiek en evaluatie;
- Inventarisatie van knelpunten binnen je eigen bedrijf en komen tot verbeterpunten.

Opbrengst:
Aan het eind van de cursus bent u vertrouwd met allerlei verzuimbegrippen en modellen. Bovendien heeft u praktische verzuim/HRM-kennis opgedaan, van relevante wetskennis tot aan gesprekstechnieken en mediation-vaardigheden.

 

Bovendien krijgt u een map mee naar huis waarin u alles wat op deze dag behandeld wordt terug kunt vinden, in deze map vindt u ook een aantal handige formulieren en checklisten.