Persoonskenmerken

Persoonskenmerkenonderzoek volgens de Fidomé-methode! Doe het vandaag nog, dan kan morgen vandaag zijn!

 

Het onderzoek is een krachtig en dynamisch hulpmiddel en maakt gebruik van hedendaagse technieken om de juiste man op de juiste plaats te krijgen dan wel te houden. Het is een test van de "complete persoon" en meet de capaciteit, de beroepsinteresse en de gedragsfactoren van de persoon. Het is betrouwbaar en eenvoudig in te vullen middels vragenlijsten of rechtstreeks via internet. Andere mogelijkheden om de test te doen zijn op aanvraag beschikbaar.

Het onderzoek kan bestaan uit:

Profielonderzoek, waarbij ingegaan wordt op de manier van denken van de persoon, zijn beroepsinteresse en zijn gedragsfactoren (karaktereigenschappen).

Prestatieonderzoek, wat inzichten verschaft in primaire gedragspatronen, suggesties aandraagt voor het verbeteren van de effectiviteit, reacties laat zien op spanningen/frustraties en conflicten binnen het werk, de motivatie-energie weergeeft en suggesties aangeeft op welke wijze de persoon aangestuurd zou kunnen/moeten worden.

Functiemodelonderzoek die de beoogde functie dan wel de huidige functie op basis van een vragenlijst omzet in een profiel.

De resultaten zijn direct beschikbaar. Geen extra kosten voor aanvullende rapportage. De resultaten zijn dankzij de nieuwste technologieën zonder tijdsverlies voorhanden. Het onderzoek is een test die gebruikt kan worden bij Selectie, Coaching, Training, Promotie, Functiewaardering en Carrière Planning.

Voor wie?
Het onderzoek is uitermate geschikt voor:
- Werkgevers bij werving en selectie van nieuw personeel;
- Werkgevers bij functionerings/loopbaanontikkelingsgesprekken;
- Werkgevers bij reorganisatie/fusie/ andere organisatorische veranderingen;
- Werkgevers/werknemers bij ziekteverzuim en reïntegratie spoor-1 en spoor-2;
- Werknemers bij assessmentonderzoeken en outplacementtrajecten;
- Mensen die op zoek zijn naar: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik;
- Mensen die hun horizon willen verbreden.

De uitkomsten

Individueel Rapport.           
Geeft een zeer nauwkeurige beschrijving van hoe de kandidaat de test heeft gedaan. Op elk onderdeel wordt ingegaan.

Management rapport.         
Geeft suggesties voor de leidinggevende waar specifieke aandacht aan dient te worden besteed.

FunctiemodellenMatch.      
Voor welke beroepen/functies komt de kandidaat het meest in aanmerking. Daarnaast kan worden gekozen voor scoringspercentages met wel of geen tekst.

Coachingsrapport.   
Geeft suggesties voor aanbevelingen om beter in de betreffende functie te presteren.

Grafisch rapport
Geeft het testresultaat in cijfers.