Outplacement

Zij die overdag dromen, zijn op de hoogte van veel dingen, die onbekend zijn aan degene die alleen 's nachts dromen.

 

Alles is aan verandering onderhevig!
Niet alleen u verandert, ook de organisatie(s) waar u voor werkt verandert voortdurend. Niemand heeft meer garantie op een baan voor het leven. Soms is gedwongen vertrek van een werknemer de enige keuze vanuit de werkgever gezien, maar ook werknemers kunnen om individuele redenen een andere, nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven.

Vanuit welke invalshoek er ook is of wordt gekozen, Fidomé biedt te allen tijde een degelijk en pragmatisch outplacementtraject, vanuit een professionele en onafhankelijke houding. Alle interventies vinden op individuele basis plaats!

Het traject bestaat uit twee fasen.
De eerste, de persoonsgerichte fase, is intern, op de persoon gericht.
De tweede fase, de mobiliteitsfase, is extern en op de arbeidsmarkt gericht.

Voorwaarde voor het slagen van het traject is het creëren van een goede vertrouwensband tussen cliënt en adviseur. Dit is nodig omdat het af en toe een behoorlijke sprong in het diepe is en door cliënt niet altijd met vertrouwen naar de toekomst wordt gekeken. Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede balans tussen een zakelijke aanpak waarin eisen gesteld worden aan de cliënt, en een persoonlijke, open werksfeer. De rol van de adviseur is ondersteunend en stimulerend, soms sturend of confronterend, maar altijd in het belang van de cliënt. Onze werkwijze resulteert bijna altijd in een positieve houding van de cliënt, en dat ook in relatie ten opzichte van de “ex-werkgever”.

Persoonsgerichte fase
- Korte afgebakende periode met aandacht voor de verwerking en implicaties van het ontslag, dan wel verandering van de werkplek;
- Bezinning op ontstane situatie en leren afstand nemen van;
- Sterkte/zwakte analyse (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?) en het versterken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden;
- Samenstellen van een profiel- en prestatierapport, welk soort werkzaamheden past het best bij de persoonlijkheid, opleiding en ervaring van de cliënt;

Inzet: Profielonderzoek
- Manier van denken/denkwijze;
- Beroepsinteresses;
- Karaktereigenschappen (gedragsfactoren);

Prestatie-onderzoek
- Overzicht van primair gedragspatroon;
- Suggesties voor het verbeteren van de effectiviteit;
- Reacties op spanningen, frustratie en/of conflicten binnen het werk;
- Motivatie-energie.


 

Mobiliteits fase
- Maken van strategieën om de “ideale “ functie te vinden of creëren;
- In kaart brengen van relevante netwerken;
- Vacature analyse;
- Eigen logincode en opslag/mapruimte in een landelijke vacaturebank;

Dit systeem dat via internet werkt, biedt op systematische wijze alle strategische informatie die nodig is voor het benaderen van de arbeidsmarkt. Let op! Begeleider kan op elk moment inloggen in het systeem om te zien welke activiteiten cliënt uitvoert. Naast het inzichtelijk krijgen van actuele vacatures, bestaat er ook de mogelijkheid om online een sollicitatietraining te oefenen, een cv of om een SWOT-analyse te maken.

Coaching & Motivatietrainingen gedurende het hele proces.
Het traject heeft een maximale duur van 12 maanden en er is een tweewekelijks contact. De inlogcode voor cliënt in de landelijke vacaturebank blijft geldig tot het moment dat cliënt een baan heeft gevonden, met een minimum van 1 jaar.