Mediation

Een debat ontaardt al gauw in een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren. 

 

In het Algemeen zijn conflicten niet te vermijden en dat is ook niet nodig.
Immers scherpen ze de geest, houden ons alert, en zorgen voor beweging.
Bovendien lost het zich meestal door betrokkenheid, binding en inzet van beide partijen vanzelf wel op.

Maar als dat niet lukt!
Vanwege emoties, complexiteit, integriteit of gewoonweg te ingrijpend zijn. Dan is Mediation de oplossing!

Ons motto: Door onze inzet worden conflicten omgezet naar kansen!

Stel:
Er is een (arbeids)conflict. De mediator kan in de rol van conflictbemiddelaar ondersteunen bij het vinden van een voor beide  partijen acceptabele oplossing.

 

Ter verduidelijking:
In een bedrijf kunnen allerlei soorten conflicten ontstaan, bijvoorbeeld tussen twee werknemers of tussen een chef en zijn personeel. De mediator begeleidt dan de beide partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en een vertrouwensbasis te scheppen. 
Is dat gelukt, dan gaat de mediator de partijen ondersteunen in het zoeken naar een oplossing van het conflict. Het doel is dat de partijen zich verantwoordelijk voelen voor en ook de wil hebben om het conflict op te lossen!.De mediator is in voornoemd proces altijdonafhankelijk en onpartijdig.

Uitgangspunt:

De twee basisprincipes van Mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

 

De voordelen van Mediation op een rij:
- geen onnodige beschadiging van relaties;
- voorkomen van juridische procedures;
- snelheid;
- kostenbeheersing (1 mediator is altijd goedkoper dan twee advocaten);
- deskundige begeleiding;
- ruimte voor creatieve oplossingen;
- partijen accepteren de oplossingen omdat ze deze zelf aangedragen hebben.