Coaching

Een bekwame coach geeft of dicteert zelden een oplossing, want opgeteld ben jij de uitkomst!

 

Verandering teweeg brengen!
Belemmeringen weg nemen en nieuw gedrag eigen maken en verankeren en hiermee uw energieniveau vergroten. Coaching kan u hierbij helpen. Fidomé zet coaching in om de werknemer snel en gericht beter te laten functioneren.

Het doel is:
De deskundigheid en professionaliteit van de werknemer te vergroten in relatie tot zijn werk en organisatie. Hiermee wordt ook de inzetbaarheid vergroot.
Bewustwording van kernkwaliteiten.

Bij supervisie wordt de cliënt geconfronteerd met zichzelf in relatie tot zijn werk en de organisatie.  Enkele voorbeelden zijn:
- Grenzen leren stellen;

- Delegeren;
- Omgang met perfectionisme;
- Conflicthantering.

Coaching richt zich vooral op het omgaan met bepaalde taken en werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn:
- Organiseren en plannen;
- Timemanagement;
- Vergroten zelf lerend vermogen en zelfsturing;
- Oefenen gesprekstechnieken.

Aanpak van Fidomé
de leerdoelen worden in samenspraak met de werknemer en/of werkgever geformuleerd. Gemiddeld vindt eens per drie weken een gesprek plaats. Het Coaching-/ Supervisietraject bestaat uit 10 sessies en daarnaast dient cliënt nog een aantal huiswerkopdrachten uit te voeren.

Er is minimaal één tussentijdse evaluatie met de werknemer en de werkgever. Op verzoek kan dit vaker. Het traject wordt afgesloten met een eindrapportage en een gesprek met de werkgever en de cliënt.

Doorlooptijd: tot ca. 150 werkdagen.